Araştırma
Genel Bilgi


Bölümümüzde, amorf ve yarıiletken malzemeler, ince filmler, manyetik ve süper iletken malzemeler, nanomalzemeler, nükleer manyetik ve elektron spin rezonans, X-ışınları kristalografisi gibi deneysel konuların yanında biyomoleküler simulasyonlar, fotovoltaik sistemler, matematiksel fizik, yüksek enerji ve parçacık fiziği, yoğun madde fiziği, Monte Carlo ve moleküler dinamik simulasyonlar ile ilgili kuramsal/hesaplamalı çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar birçok saygın ulusal ve uluslararası dergide yayınlanmakta, bilimsel toplantılarda sunulmaktadır.
Araştırma Öncelikli Alanları

Araştırma Öncelikli Alanları

Laboratuvarlar

Araştırma Laboratuvarları
Alçak Sıcaklıklar Fiziği Laboratuvarı
Amorf Yarıiletkenler Laboratuvarı
İleri Malzeme Laboratuvarı
İnce Film Laboratuvarı
Karmaşık Sistemler Simulasyon Grubu
Kızıl Ötesi Spektroskopisi Laboratuvarı
Magnetik Rezonans Araştırma Laboratuvarı
Nükleer Fizik Laboratuvarı
Sayısal Çözümleme Laboratuvarı
Süperiletkenlik ve Nanoteknoloji Grubu (SNTG)
X - Işınları Laboratuvarı
Teknik Destek Laboratuvarları
Mekanik Atölyesi
Kimya Laboratuvarları I ve II
Elektronik Laboratuvarı
Bilgisayar Laboratuvarı

Eğitim Laboratuvarları
Sevis Fizik Laboratuvarı
Genel Fizik Laboratuvarı
Kuantum ve İstatistik Fizik Laboratuvarı
Elektronik Laboratuvarı
== H.Ü. Bilgi İşlem == H.Ü. Öğrenci İşleri == H.Ü. Yazılım Deposu == HÜ Yönetim Sistemleri == HÜ BİDB Portal == H.Ü. Bulut Sistemi == Personel Tel Arama ==

Posta Adresi : Üniversiteler Mah. Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü 1596. Sok. No:35 06800 Çankaya Ankara
Tel : +90 312 297 7200
Belge Geçer : +90 312 299 2037
E-posta : fizbs (at) hacettepe.edu.tr

Bu sitenin içeriği Bölüm yönetimi tarafından belirlenmiştir.

Yasal Sorumluluk Sınırı : Bu web sitesindeki bilgiler dikkatli bir biçimde hazırlanmış olmasına karşın, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü doğruluğunu garanti etmez ve edemez. Bu bilgileri kullanmak kişilerin kendi sorumluluğundadır ve doğacak zararlardan Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü sorumlu tutulamaz.