Belgeler
Fakültemiz tarafından yayınlanan belgeler

Dilekçeler

Bölüm Kurulu Kararına Göre:
1. Kurum içi ve kurum dışından alınmak istenen ders/dersler için, ilgili yarıyılda kayıt haftasından önce Bölüm Başkanlığı'na başvurulur.
2. Kurum içi ve kurum dışından alınacak olan zorunlu ve alan içi teknik seçmeli dersler Bölüm Kurulu onayı ile mümkündür.
3. Kurum için ve kurum dışından alan içi Teknik seçmeli ders alınabilmesi için, Bölümümüzün FİZXXX kodlu derslerinin doğrudan veya dolaylı önkoşul dersleri olan FİZ125 Temel Fizik I ve FİZ126 Temel Fizik II derslerinden başarılı olmak gerekir.
4. Bölüm Kurulu' nca onaylanan dersler, başvurunun yapıldığı yarıyıl için geçerlidir.
5. Halen uygulamada olduğu gibi, zaruri haller olmadıkça alan içi teknik seçmeli derslerin dışarıdan alınmasına izin verilmeyecektir.
6. SEÇ kodlu derslerin alan içi teknik seçmeli ders kapsamında değerlendirilmemesi yönündeki karar uygulanmaya devam edecektir.

== H.Ü. Bilgi İşlem == H.Ü. Öğrenci İşleri == H.Ü. Yazılım Deposu == HÜ Yönetim Sistemleri == HÜ BİDB Portal == H.Ü. Bulut Sistemi == Personel Tel Arama ==

Posta Adresi : Üniversiteler Mah. Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü 1596. Sok. No:35 06800 Çankaya Ankara
Tel : +90 312 297 7200
Belge Geçer : +90 312 299 2037
E-posta : fizbs (at) hacettepe.edu.tr

Bu sitenin içeriği Bölüm yönetimi tarafından belirlenmiştir.

Yasal Sorumluluk Sınırı : Bu web sitesindeki bilgiler dikkatli bir biçimde hazırlanmış olmasına karşın, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü doğruluğunu garanti etmez ve edemez. Bu bilgileri kullanmak kişilerin kendi sorumluluğundadır ve doğacak zararlardan Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü sorumlu tutulamaz.