Misyon Vizyon

Vizyon

Eğitim-öğretim ve araştırma programlarımızı teknolojik ve bilimsel gelişmelerle güncelleştirmek.
Yaşam ortamlarını ve çalışma koşullarını iyileştirerek eleman ve öğrencilerimizin verimliliğini artırmak.
Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla etkin işbirliği yaparak bölümümüzün ve ülkemizin geleceğine yeni ufuklar açmak.

Misyon

Çağdaş eğitim-öğretim programları ile meslek bilgilerini özümsemiş, sorunlara çözümler üretebilen, iletişim yetenekleri güçlü, etik ve toplumsal değerlere önem veren üstün nitelikli fizik mühendisleri ve araştırmacıları yetiştirmek.
Uluslararası düzeyde, günümüz ve geleceğin teknolojilerine yönelik araştırmalar yapmak ve sonuçları toplum yararına dönüştürmek.

Değerler

Dürüstlük, saydamlık.
Saygı, sevgi, hoşgörü.
Akademik özgürlük, yetkinlik.
Yaratıcılık, yenilikçilik, katılımcılık.
Ülkemize, kurumumuza, bölümümüze ait ve layık olma bilinci ve sorumluluğu.

== H.Ü. Bilgi İşlem == H.Ü. Öğrenci İşleri == H.Ü. Yazılım Deposu == HÜ Yönetim Sistemleri == HÜ BİDB Portal == H.Ü. Bulut Sistemi == Personel Tel Arama ==

Posta Adresi : Üniversiteler Mah. Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü 1596. Sok. No:35 06800 Çankaya Ankara
Tel : +90 312 297 7200
Belge Geçer : +90 312 299 2037
E-posta : fizbs (at) hacettepe.edu.tr

Bu sitenin içeriği Bölüm yönetimi tarafından belirlenmiştir.

Yasal Sorumluluk Sınırı : Bu web sitesindeki bilgiler dikkatli bir biçimde hazırlanmış olmasına karşın, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü doğruluğunu garanti etmez ve edemez. Bu bilgileri kullanmak kişilerin kendi sorumluluğundadır ve doğacak zararlardan Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü sorumlu tutulamaz.