Bölüm Yönetimi

Bölüm Başkanı : Prof.Dr. Mustafa Polat

Bölüm Başkanı Yardımcısı: Doç.Dr. Mehmet Dilaver

Bölüm Başkanı Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi: Gamze ATAK

Bölüm Yönetim Kurulu:

Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Mustafa Polat
Genel Fizik Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Leya YILDIRIM
Katı Hal Fiziği Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Abdullah CEYLAN
Kuramsal ve Hesaplamalı Fizik Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Fatih YAŞAR
Nükleer Fizik Anabilim Dalı Başkanı: Doç.Dr. Mehmet DİLAVER
Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Mecit ÖZTAŞ

Önceki Bölüm Başkanlarımız

== H.Ü. Bilgi İşlem == H.Ü. Öğrenci İşleri == H.Ü. Yazılım Deposu == HÜ Yönetim Sistemleri == HÜ BİDB Portal == H.Ü. Bulut Sistemi == Personel Tel Arama ==

Posta Adresi : Üniversiteler Mah. Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü 1596. Sok. No:35 06800 Çankaya Ankara
Tel : +90 312 297 7200
Belge Geçer : +90 312 299 2037
E-posta : fizbs (at) hacettepe.edu.tr

Bu sitenin içeriği Bölüm yönetimi tarafından belirlenmiştir.

Yasal Sorumluluk Sınırı : Bu web sitesindeki bilgiler dikkatli bir biçimde hazırlanmış olmasına karşın, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü doğruluğunu garanti etmez ve edemez. Bu bilgileri kullanmak kişilerin kendi sorumluluğundadır ve doğacak zararlardan Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü sorumlu tutulamaz.